Halt väglag

Halt väglag kan medföra problem för skolbussarna.

Risken är stor att skolskjutsar ställs in helt eller delvis med kort varsel när vägarna blir ofarbara p.g.a. halt väglag. Lyssna på lokalradio eller gå in på www.ul.se . Skolans hemsida uppdateras efterhand. 

18 december 2015