Frukost på fritids

Från och med 2 januari kommer alla fritidshem i Uppsala kommun att servera frukost för de elever som önskar. Det gäller även de elever som är inskrivna vid fritidsklubben.

Frukost på fritidshemmen införs för de elever som påbörjar sin vistelse senast klockan 7.15. De elever som börjar sin skoldag tidigt ska ha möjlighet till en frukostmåltid som innebär att det inte blir för lång tid innan skollunch serveras

Frukost serveras i fritidsköket på avdelning Björken (F-1). Den består av mjölk/filmjölk, mjukt bröd och pålägg.

Vistelsetider:
Det är viktigt att fylla i rätt vistelsetider, både ankomst på morgonen och hemgång på eftermiddagen. Om ditt barn önskar frukost de dagar den börjar före 7.15 var vänlig ange det på vistelseblanketten. Frukostpaket beställs utifrån det antal elever som anmält att de ska äta frukost på morgonen, kostnaden för servering av frukost belastar skolans budget. Viktigt att ange om barnet har någon allergi mot födoämnen.

16 december 2016