Fritidshemmets dag

Föräldrafika tisdag 12/5 då vi firar fritidshemmens dag

Välkomna på fika när ni hämtar era barn på fritids.
Vi firar fritidshemmens dag tisdag 12/5 genom att fika på Björkens avdelning (på baksidan) mellan kl. 14–16.30. Föräldrar från båda avdelningarna är välkomna!

6 maj 2015