Försenade och ändrade bussturer

Halt väglag!

På grund av halt väglag går bussen inte ner till Björk. Bussen från Bodarna är kraftigt försenad. Räkna med att alla bussar kan vara sena. 

20 december 2016