Försenad buss

Det råder stora förseningar på morgonen för skolbussarna pga. trafikstörningar.

17 januari 2018