Försenad buss

Försenad buss p.g.a. halka

Skolbussen från Bodarna och Vreta är 15 minuter sen p.g.a. det hala väglaget.

8 november 2017