Ej garanterad bussplats

Elever som slutar skoldagen kl. 13.50 är ej garanterade plats på 15-bussen.

Vi har i nuläget många elever som åker med 15-bussen mot Vreta (gul buss, linje 130). Det är så många att alla platser är fyllda vissa dagar. Skulle situationen uppstå att det inte finns plats för alla så kommer prioritering göras efter Skolskjutsreglementet. Där står att ” elever har inte rätt till skolskjuts mellan bostad och fritidshemmet eller fritidsklubben”. Det innebär att skolskjuts ges i anslutning till skoldagens slut. Ramsta skola har alltid låtit fritidselever åka med i mån av plats och det har tidigare inte varit något problem. Nu är vi i ett annat läge. Om situationen uppstår att bussen är full innebär det att föräldrarna själva får hämta sitt barn på fritids. Alternativet är att låta dem åka med den tidigare bussen i samband med skoldagens slut.

27 augusti 2015