Diskussionskväll om barn och ungas vardag på nätet

Tisdag 28/2 kl. 18.30 bjuder vi in er till en diskussionskväll om vad våra barn och unga gör på nätet. Vi är i skolans matsal. Välkomna!

  • Hur ser barn och ungas vardag på nätet ut?
  • Vad är nätmobbing? Och hur vanligt är det?
  • Vad ska en som vårdnadshavare göra?
  • Vad gör skolan?
  • Hur pratar vi med unga om nätet? 

Föreläsning: Skolkurator Eva Grape Ersson berättar i ca 15-20 minuter om ungas vardag på nätet som är både positiv och har sina negativa sidor. Vad ska vi som vuxna tänka på? Vi samtalar om vuxnas roll i barn och ungas internetvardag.

Case: Vi diskuterar i grupper utifrån givna scenarion. 

Diskussion: Vi pratar i helgrupp om vad vi kommit fram till under kvällen.

Medverkande från Ramsta skola: Lena Holmberg rektor, Elisabeth Rääs, skolans IT-ansvarig 

Eva Grape Ersson - skolkurator

20 februari 2017