Brev från rektor

Nu har höstterminen börjat. Läs rektorns brev här.

Nu har det nya läsåret börjat. Läs rektorns brev! (PDF, 84 KB)

20 augusti 2015