Halt väglag

Halt väglag kan medföra problem för skolbussarna. Dags att använda reflexer.

Nu är vintern på väg och med den snö och halka. Det är mörkare ute så reflexer och/eller ficklampa bör användas vid hållplatserna för att busschaufförerna ska kunna se eleverna vid hållplatserna. 

VId dåligt väder kan det vara stor risk att skolskjutsar ställs in helt eller delvis med kort varsel när vägarna blir ofarbara p.g.a. halt väglag. Lyssna på lokalradio eller gå in på www.ul.se . Skolans hemsida uppdateras efterhand. På sidan för Skolskjuts finns mer information.

2 november 2016