Jonatan Angeria
Fritidspedagog
Andreas Edlund
Fritidspedagog
Charlotta Engvall
Fritids
Demir Kasumovic
Fritidspedagog
Sofia Samuelsson
Fritidspedagog
Carina Örneholm
Fritids
Karin Näsholm
Assistent
Inger Labadie-Forsell
Assistent
Uppdaterad: