Andreas Edlund
Fritidspedagog
Hanna Eriksson
Fritidspedagog
Carina Örneholm
Fritids
Charlotta Engvall
Fritidspedagog
Inger Labadie-Forsell
Assistent
Karin Näsholm
Assistent
Jonatan Angeria
Tjänstledig
Uppdaterad: