Martin Johansson
Skolpsykolog
Maria Blomberg
Skolsköterska
Eva Grape Ersson
Kurator
Kärsti S. Nygren
Speciallärare F - 3
Louise Arbstig Holm
Speciallärare åk 3 - 6
19 april 2015