Planeringsdag fritids

Plats:
Fritids

Datum:
26 maj

Startar: 06:30
Slutar: 17:00

Fritids har öppet som vanligt men är bemannad med vikarier då ordinarie personal har planeringsdag.