Fritidshemmets sida

Plats:
Avdelning Björken, på baksidan

Datum:
12 maj

Startar: 14:00
Slutar: 16:30

Vi firar fritidshemmens dag genom att fika. Kom och fika när ni hämtar era barn på fritids. Föräldrar från båda avdelningarna är välkomna.