Arbetslag F-3

Arbetslag f-3 består av förskoleklassen och årskurs .

Vi som arbetar i förskoleklassen är Emilia Lundin och Åsa Hartman. I förskoleklassen finns även Lotta Engvall och Elisabeth Rääs. I förskoleklassen är vi 60 elever.

Vi som undervisar i årkurs 1 är Lena Falck och Alexandra Edquist. Vi håller till vid ingång B och C. 

Välkomna till oss!

Vi har möten en gång per vecka om arbetslagets arbete samt en gång per vecka om elevhälsa. En representant från elevhälsoteamet deltar alltid i arbetslagets möte om elevhälsa.

14 augusti 2017