Arbetslag F-1

Arbetslag f-1 består av förskoleklassen och årskurs 1.

Vi som arbetar i förskoleklassen är Emilia Lundin och Åsa Hartman. Anders Gustafsson arbetar förmiddagar hos oss och eftermiddagar på fritids. I förskoleklassen är vi 44 elever.

Vi som undervisar i årkurs 1 är Lena Landgren, Louise Bernström och Karin Back. Vi håller till vid ingång B och C. 

Elisabeth Rääs arbetar i förskoleklassen och årskurs 1.

Välkomna till oss!

Vi har möten en gång per vecka om arbetslagets arbete samt en gång per vecka om elevhälsa. En representant från elevhälsoteamet deltar alltid i arbetslagets möte om elevhälsa.

7 september 2016