Skolinspektionen

Skolinspektionen har fattat beslut angående anmälan om kränkande behandling i samband med klassråd.

Beslut1

Beslut2

27 januari 2016