Emilia Lundin
Lärare förskoleklass
Åsa Hartman
Lärare förskoleklass
Karin Back
Lärare åk 1
Lena Landgren
Lärare åk 1
Louise Bernström
Lärare åk 1
Elisabeth Rääs
Åsa Zätterqvist
Lärare åk 2
Kajsa Onwuka
Lärare åk 2
Louise Arbstig Holm
Lärare åk 3
Ellinor Gustavsson
Lärare åk 3
Lena Falck
Lärare åk 3
Eleonor Noble
Lärare Förberedelseklass
Bettina Römer
Lärare 4 a
Evelina Martinsson
Lärare 4 a
Andreas Gellerstig
Lärare 5 a
Frida Rönnbäck
Lärare åk 6 a
Lenita Åberg
Lärare åk 4-6
Ylva Florén
Lärare åk 4-6, fritidspedagog
Alexandra Edquist
Lärare 4 a
Tobias Andersson
Lärare idrott och slöjd
Birgitta Cederberg
Textilslöjd
Kerstin Jardhagen
Musiklärare, fritids
8 augusti 2016