Åsa Hartman
Lärare förskoleklass
Emilia Lundin
Lärare förskoleklass
Elisabeth Rääs
Lärare förskoleklass
Alexandra Edquist
Lärare åk 1
Lena Falck
Lärare åk 1
Karin Back
Lärare åk 2
Louise Bernström
Lärare åk 2
Lena Landgren
Lärare åk 2
Frida Rönnbäck
Lärare åk 3
Åsa Zätterqvist
Lärare åk 3
Kajsa Onwuka
Tjänstledig
Ellinor Gustavsson
Lärare åk 4 a
Eleonor Noble
Lärare åk 4 a
Evelina Martinsson
Lärare 5 a
Bettina Römer
Lärare 5 a
Andreas Gellerstig
Lärare 6 a
Tobias Andersson
Lärare idrott och slöjd
Birgitta Cederberg
Textilslöjd, fritids
Kerstin Jardhagen
Musiklärare
11 augusti 2017