Skolpsykolog

Skolpsykologens fokus ligger på friskfaktorer med ett inkluderat syn- och förhållningssätt. Skolpsykologen verkar för att alla barn ska mötas i en skola som främjar trygghet, lärande och hälsa. Att barnen skall få de bästa förutsättningarna att utifrån sin förmåga kunna fullfölja sin skolgång.

Jag heter Hilda Åsander och finns på Ramsta skola måndagar och fredagar men finns tillgänglig per telefon, 070-353 32 79 eller 018-727 54 44 (Berga skolan) och mail samtliga dagar – välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar.

Skolpsykologen ingår tillsammans med rektor, skolsköterska samt speciallärare och specialpedagog i elevhälsoteamet. Skolpsykologen deltar i arbetet på skolan med att stödja eleverna mot att nå grundskolan mål - fokus ligger på friskfaktorer och alla barns rättighet att mötas av en skola som främjar trygghet, lärande och hälsa. Arbetet som skolpsykolog regleras av Skollagen samt Hälso- och sjukvårdslagen.

Skolpsykologen:

- ingår i elevhälsoteamet som träffas varje vecka
- arbetar konsultativt gentemot skolpersonal och arbetslag
- deltar vid elevhälsomöten med föräldrar
- genomför psykologbedömningen i basutredningar
- har samtalskontakt med enskilda elever samt elevgrupper
- deltar i olika nätverk
- med mera

9 augusti 2016